Chronische Indicatie Fysiotherapie

Heeft u een Chronische Klacht?

Dan komt de behandeling van deze klacht niet automatisch in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

 

Uw klacht is pas een Chronische Aandoening voor de verzekeringswet als deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 

  1. Uw klacht moet voorkomen op de lijst Chronische Aandoeningen, ook wel Chronische Lijst Borst genoemd.
  2. U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist waarop uw specifieke aandoening staat vermeld.

 

Als uw klacht aan de twee genoemde punten voldoet, kan worden gestart met het behandeltraject op basis van een Chronische Aandoening. De behandelingen worden (vanaf de 21e behandeling) vergoed vanuit uw basispakket. De vergoeding ziet er als volgt uit:

 

    • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder komt vanaf de 21e behandeling de vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende pakket, voor zover de vergoeding daarvan toereikend is, anders ontvangt u van ons een factuur. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van chronische aandoening wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

    • Voor kinderen tot 18 jaar worden alle behandelingen in geval van Chronische Aandoening volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

 

  • Wanneer u niet voldoet aan de twee genoemde punten, dan komt u niet in aanmerking voor een Chronische Aandoening. De behandelingen gaan dan ten koste van uw aanvullende zorgverzekering of komen voor uw eigen rekening. Het is belangrijk om te weten dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook bovenstaande fysiotherapie, voor verzekerden vanaf 18 jaar altijd vallen onder het verplicht eigen risico (minimaal € 385,- in 2021). Dit eigen risico geldt niet voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
chronische indicatie fysiotherapie