Fytac Zorgmodule

Fytac Zorg Modules

 

De Fytac Zorg Module helpt u verder!

 

Bent u niet voldoende verzekerd voor fysiotherapie? Fytac heeft hiervoor een oplossing, waardoor voor u de beste zorg bij Fytac toch betaalbaar is. U betaalt per maand (gedurende 12 maanden) een vast abonnementsbedrag, zodat u exact weet waar u aan toe bent.

 

Vast bedrag per maand

Vaak ontstaan de meeste kosten in de beginperiode van een intensief behandeltraject. Door gebruik te maken van de Fytac Zorg Module betaalt u een jaar lang een vast bedrag (zonder rente of extra kosten) per maand. Bij het afsluiten van een Fytac Zorg Module ontvangt u (afhankelijk van uw pakket keuze) een gratis intake en behandeling(en). Bijkomend voordeel is dat u het pakket pas afsluit op het moment dat u het nodig heeft. Zelfs tijdens de intake kunt u nog beslissen of u hiervan gebruik wilt maken.

 

Altijd een passend pakket

Naar aanleiding van uw diagnose kunt u in overleg met uw behandelaar zelf kiezen welk pakket het beste bij uw situatie past.

 

De voordelen op een rij:

 • Onafhankelijk van zorgverzekeraars
 • Pas afsluiten wanneer u zorg nodig heeft
 • Geen grote bedragen in 1 keer maar een voordelig maandelijks abonnementstarief
 • Gratis intake en extra behandeling(en)*

 

Vraag uw behandelaar om uitleg of bel voor meer informatie met onze klantenservice via 038-3856999 of kijk op onze website.

Ad* extra behandelingen bij de royaal en excellent

 

fytac zorgmodule

Kies uit 1 van de volgende 3 modules

Fytac Zorgmodule

Algemene Voorwaarden Fytac zorgmodule

 

De volgende voorwaarden van toepassing:

  • Indien uw kredietwaardigheid niet afdoende is, wordt deze overeenkomst direct ontbonden en kunt u geen gebruik maken van de Fytac Zorg Module.

 

  • U heeft uitsluitend recht op het overeengekomen aantal fysiotherapeutische behandelingen, af te nemen binnen een termijn van 12 maanden na de datum van ondertekening van dit formulier. De behandelingen zullen worden gepland afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen u en de behandelend fysiotherapeut.

 

  • Voor de overeengekomen behandelingen bent u gedurende 12 maanden de afgesproken maandelijkse vergoeding verschuldigd. De eerste vergoeding is verschuldigd omstreeks de 25e dag van de maand. Die vergoeding wordt geïnd door Fytac.

 

  • U ontvangt een nota voor het totaalbedrag van de Fytac Zorg Module nadat deze is goedgekeurd en geactiveerd.

 

  • Betaling zal plaatsvinden door middel van een automatische incasso. Door ondertekening stemt u daarmee in.

 

  • Indien na een automatische her-incasso het termijnbedrag niet kan worden geïncasseerd, stopt de Fytac Zorg Module en wordt de gehele som ineens opeisbaar en dient het restant van de totale vordering ineens te worden voldaan. U bent dan bovendien rente en incassokosten over de vordering verschuldigd.

 

  • Wij geven geen geld terug en u kunt de Fytac Zorg Module niet voortijdig beëindigen. Indien u de behandeling niet nakomt, niet langer behoefte heeft aan behandelingen of deze niet kunt of wilt afnemen (ongeacht de reden) terwijl u nog niet het afgesproken aantal hebt bereikt, blijft u de afgesproken maandvergoeding verschuldigd.

 

  • De Fytac Zorg Module is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

   

  Op de behandelingen zijn de algemene voorwaarden van Fytac en de betalingsvoorwaarden van toepassing. U heeft die voorwaarden overhandigd gekregen en kunt desgewenst kostenloos een extra exemplaar verkrijgen van uw behandelaar