Voor professionals

fysiotherapie

Ketenzorg

In Nederland verandert de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag ook steeds complexer. We hebben te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste.

personal training

Expertisecentrum

Fytac Fysiotherapie streeft naar doelmatige, kwalitatieve en efficiënte zorg. ‘Dit betekent dat wij multidisciplinair communiceren en handelen. Fytac is een van de oprichters van OrthoXpert. Hierin worden verschillende disciplines samengebracht en wordt doelmatige zorg gekaderd ter behoeve van de patiënt. Zo zal de fysiotherapeut verschillende metingen uitvoeren, die direct beschikbaar zijn voor ziekenhuizen die verbonden zijn aan onze praktijk. Bovendien is gezamenlijk onderzoek of – een controleafspraak mogelijk om de zorg te optimaliseren op patiënt niveau.

body training

Aanmeld- en verwijsformulieren

Voor huisartsen, medische specialisten en andere verwijzers hebben wij een aantal formulieren die u kunt gebruiken om uw cliënt aan te melden bij Fytac.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.