Expertisecentrum

Multi-disciplinaire samenwerking

 

Fytac Fysiotherapie streeft naar doelmatige, kwalitatieve en efficiënte zorg. Om dit te bewerkstelligen communiceren en handelen wij in een multidisciplinaire setting. Fytac is een van de oprichters van OrthoXpert. Hierin worden verschillende disciplines samengebracht en wordt doelmatige zorg gekaderd ter behoeve van de patiënt. Zo zal de fysiotherapeut verschillende metingen uitvoeren, die direct beschikbaar zijn voor ziekenhuizen die verbonden zijn aan onze praktijk. Bovendien is gezamenlijk onderzoek of – een controleafspraak mogelijk om de zorg te optimaliseren op patiënt niveau.

Ook met andere specialisten bestaan samenwerkingsverbanden, waarbij interne communicatie en transparante zorg belangrijke pijlers zijn. Zo zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan waar mensen met chronische rugpijn, die niet in aanmerking komen voor een operatie, snel en doelmatig onder fysiotherapeutische begeleiding kunnen trainen. Hierin wordt niet alleen de rug, maar de totale gezondheid van de patiënt meegenomen.

Heeft u interesse over de interne werkwijze van Fytac? Neem nu contact op met ons secretariaat via info@fytac.nl of 038-3856999.

Fytac Fysiotherapie

Toetsing dossiers

Binnen onze praktijk vindt er wekelijks een interne audit / dossier toetsing plaats. Wat is een interne audit / dossier toetsing? Een interne audit is het toetsen en het uitvoeren van het onderzoek naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie door een auditor, welke in dienst is van die organisatie. In dit geval gaat het om patiënten dossiers, kortom de fysiotherapeutische verslaglegging.

 

Het gaat bij fysiotherapeutische verslaglegging om het systematisch vastleggen van gegevens en bevindingen met betrekking tot de fysiotherapeutische hulpverlening. Binnen Fytac zijn er vaste afspraken (protocol) omtrent verslaglegging, waarbij wordt verwacht dat iedereen volgens deze methode handelt.

 

De functie van de fysiotherapeutische verslaglegging is de ondersteuning van het methodisch handelen, het onderbouwt en bewaakt het eigen handelen en het behandelproces wordt geëvalueerd en, indien nodig, gecorrigeerd. De fysiotherapeutische zorg wordt en kan ten allen tijde gecontinueerd en gewaarborgd worden.

 

De interne auditor rapporteert zijn bevindingen en/of aandachtspunten aan de betreffende collega die verantwoordelijk is voor het patiënten dossier.

Fytac fysiotherapie

Fysio Topics

De vereniging FysioTopics is nieuw en werkt samen met haar leden en verschillende partners in de zorg, aan structurele verbeteringen in de gezondheidszorg. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg met oog voor kostenbeheersing, dat is waar wij voor staan.

 

Meer dan 50 fysiotherapiepraktijken die zich hard maken voor kwaliteit en verandering in de zorg. Praktijken die hun sporen in de zorg hebben verdiend en die actief zijn op het hoogste niveau. Veranderingen die nodig zijn om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden en betaalbaar te houden. Goede en passende zorg voor mensen die dit hard nodig hebben. FysioTopics komt met concrete oplossingen en producten die voor de cliënt een merkbare verbetering brengen.

Kwaliteit
Kwaliteit is voor FysioTopics geen doel maar een absolute voorwaarde. Alle leden van FysioTopics voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. FysioTopics ziet kwaliteit als een continu proces van ontwikkeling en verbetering. De criteria voor onze leden liggen op een hoog niveau en worden constant getoetst. Dit gebeurt intern door intervisie en extern door een onafhankelijke audit. Leden van FysioTopics zijn transparant in hun zorgproces en toetsbaar voor en door anderen.

 

Door het traject van continue toetsing en transparantie garandeert de vereniging de kwaliteit en doelmatigheid van de door haar leden verleende zorg. Deze garantie maakt dat FysioTopics zeer kritisch is naar haar leden. Als leden niet (meer) voldoen aan de eisen die FysioTopics stelt aan kwaliteit en doelmatigheid wordt het lidmaatschap beëindigd.

 

Niet alleen het lidmaatschap van FysioTopics gaat gepaard met kwaliteitseisen, datzelfde geldt voor het aanbieden van innovatieve zorgproducten. Trajecten die door FysioTopics worden ontwikkeld, mogen alleen worden uitgevoerd door leden die voldoen aan de specifieke criteria die hiervoor gelden.

 

Zorgpartners
Samenwerking met verschillende zorgpartners zijn van essentieel belang om voor nu en in de toekomst de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Samen met specialisten, artsen, paramedici en zorgverzekeraars werken we aan duurzame veranderingen.

 

Visie
Ze zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen gecombineerd met het beheersen van zorgkosten. Dit uitgangspunt is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg. Zorg van een uitmuntende kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft, betaalbaar en beschikbaar moet zijn. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn binnen onze vereniging sterk aan elkaar verbonden.

 

Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en een constructieve samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verandering in de zorg.

 

FysioTopics komt met concrete producten om de zorg te verbeteren. Breed gedragen producten die worden ontwikkeld samen met onze leden, zorgverzekeraars, specialisten, patiënten, etc. Dit zijn soms volledig nieuwe producten, maar ook bestaande zorgtrajecten die verder worden verbeterd.

 

Ambitie
FysioTopics heeft de ambitie om de zorg in Nederland met concrete stappen te verbeteren. Dit doen ze over de boeg van kwaliteit. Ze maken zich sterk voor de beste kwaliteit van zorgverlening en stelt zich transparant en toetsbaar op naar betrokkenen.
Het doel is om elk jaar te komen met deze concrete concepten die kleinschalig lijken in de totale gezondheidszorg, maar relevant zijn voor onze leden en cliënten.

 

Zo werkt FysioTopics aan betere, transparantere en betaalbare zorg!

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.