FysioTopics

Wat is FysioTopics?

De vereniging FysioTopics is nieuw en werkt samen met haar leden en verschillende partners in de zorg, aan structurele verbeteringen in de gezondheidszorg. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg met oog voor kostenbeheersing, dat is waar wij voor staan.

 

Meer dan 50 fysiotherapiepraktijken die zich hard maken voor kwaliteit en verandering in de zorg. Praktijken die hun sporen in de zorg hebben verdiend en die actief zijn op het hoogste niveau. Veranderingen die nodig zijn om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden en betaalbaar te houden. Goede en passende zorg voor mensen die dit hard nodig hebben. FysioTopics komt met concrete oplossingen en producten die voor de cliënt een merkbare verbetering brengen.

Manuele therapie

Kwaliteit

Kwaliteit is voor FysioTopics geen doel maar een absolute voorwaarde. Alle leden van FysioTopics voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. FysioTopics ziet kwaliteit als een continu proces van ontwikkeling en verbetering. De criteria voor onze leden liggen op een hoog niveau en worden constant getoetst. Dit gebeurt intern door intervisie en extern door een onafhankelijke audit. Leden van FysioTopics zijn transparant in hun zorgproces en toetsbaar voor en door anderen.

 

Door het traject van continue toetsing en transparantie garandeert de vereniging de kwaliteit en doelmatigheid van de door haar leden verleende zorg. Deze garantie maakt dat FysioTopics zeer kritisch is naar haar leden. Als leden niet (meer) voldoen aan de eisen die FysioTopics stelt aan kwaliteit en doelmatigheid wordt het lidmaatschap beëindigd.

 

Niet alleen het lidmaatschap van FysioTopics gaat gepaard met kwaliteitseisen, datzelfde geldt voor het aanbieden van innovatieve zorgproducten. Trajecten die door FysioTopics worden ontwikkeld, mogen alleen worden uitgevoerd door leden die voldoen aan de specifieke criteria die hiervoor gelden.

 

Zorgpartners

Samenwerking met verschillende zorgpartners zijn van essentieel belang om voor nu en in de toekomst de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Samen met specialisten, artsen, paramedici en zorgverzekeraars werken we aan duurzame veranderingen.

Visie

Ze zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen gecombineerd met het beheersen van zorgkosten. Dit uitgangspunt is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg. Zorg van een uitmuntende kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft, betaalbaar en beschikbaar moet zijn. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn binnen onze vereniging sterk aan elkaar verbonden.

Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en een constructieve samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verandering in de zorg.

FysioTopics komt met concrete producten om de zorg te verbeteren. Breed gedragen producten die worden ontwikkeld samen met onze leden, zorgverzekeraars, specialisten, patiënten, etc. Dit zijn soms volledig nieuwe producten, maar ook bestaande zorgtrajecten die verder worden verbeterd.

 

Ambitie
FysioTopics heeft de ambitie om de zorg in Nederland met concrete stappen te verbeteren. Dit doen ze over de boeg van kwaliteit. Ze maken zich sterk voor de beste kwaliteit van zorgverlening en stelt zich transparant en toetsbaar op naar betrokkenen. Het doel is om elk jaar te komen met deze concrete concepten die kleinschalig lijken in de totale gezondheidszorg, maar relevant zijn voor onze leden en cliënten.

 

Zo werkt FysioTopics aan betere, transparantere en betaalbare zorg!

Sportfysiotherapie

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.