Fytac Fitness

Wat is Fit Vrij?

Bewegen is belangrijk en een paar uurtjes sporten maakt al een wereld van verschil. Het resultaat is een betere conditie, een gezond lichaamsgewicht en een fit en energiek gevoel. Mentaal en fysiek gaat u zich goed voelen en u bent beter bestand tegen ziekte en stress.

 

Bewegen is voor iedereen en elke leeftijd. Fitness vereist geen aanleg en basisconditie. Of het nu gaat om conditieopbouw, spierversteviging of ontspanning; door middel van een persoonlijk programma kunt u uw doel bereiken.

nb.

Tijdens de zomermaanden hebben de Fytac locaties in Genemuiden, Hasselt en Urk aangepaste openingstijdens en groepslessen.

In de maanden juli en augustus vervalt de vrije fitness op de woensdagavond en sluiten we dus om 18.00 uur.

Voor meer informatie kunt u op de link klikken voor de bijbehorende locatie.

Openingstijdens Fitness Urk

Openingstijdens Fitness Hasselt

Openingstijden Fitness Genemuiden

oefentherapie

Intake

Werk al sportend aan uw gezondheid en conditie. Tijdens de intake voor Fytac Fit bepalen we uw doelen en wensen en kijken we naar uw lichamelijke mogelijkheden. U krijgt een trainingsschema op maat, dat om de 6 weken wordt geëvalueerd. Wilt u individueel sporten of in groepsverband, bij Fytac Fit krijgt u motiverende en verantwoorde begeleiding om uw doelen te bereiken.

 

Indien u niet op een vaste tijd wilt of kunt sporten, kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de vrije fitnessuren (zie lesrooster). Hiervoor hebben wij specifieke abonnementen.

Voor Fytac Fit vrij kunt u terecht bij:

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.

KVK nummer: 05059622

Contact gegevens: Info@fytac.nl 038-3856999

Vestigingsadres: Prinses Julianastraat 2

Algemene voorwaarden: Bijlage

Algeneme Voorwaarden

1. Het lidmaatschap duurt minimaal 1jaar / ½ jaar*. Daarna wordt het lidmaatschap telkens
automatisch met een periode van een kwartaal verlengd. Alle bedragen worden maandelijks
automatisch afgeschreven van het door u opgegeven bank- of gironummer.
2. Betaling vindt plaats middels automatische incasso per maand of eenmalig per jaar.
3. Het opzegtermijn bedraagt een maand voordat een nieuwe periode begint. Opzegging
dient te gebeuren via een opzegformulier dat u bij de receptie kunt verkrijgen.
4. Het lidmaatschap kan alleen tijdelijk worden opgeschort vanwege ziekte, met een
doktersverklaring. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen een kwartaal. Indien men deze niet binnen de periode heeft ingehaald komen ze te vervallen.
5. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving dient opnieuw lidmaatschapsgeld
betaald te worden.
6. Fytac Fit behoudt zich het recht tarieven te wijzigen. Aan acties of speciale
aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
Fytac Fit behoudt zich het recht voor de openings- en sluitingstijden aan te passen.
7. Bij niet tijdig betalen, wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht.
8. De pas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan uw pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies of diefstal van uw pas dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Fytac Fit. Fytac Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van uw pas. Tegen betaling van €7,50 bent u verplicht een nieuwe pas aan te schaffen.
9. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden.
10. Thuiswonende kinderen betalen na hun 18e verjaardag de maandcontributie voor een
Brons abonnement.
11. Fytac Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het
gebruik van al onze faciliteiten.
12. Fytac Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere
eigendommen.
13. Het gebruik van de gratis kluisjes is voor eigen risico. Fytac Fit aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje ontvreemd zijn. Na uw training dient u om hygiënische redenen uw eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in uw kluisje achter te laten.
14. Fytac Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade aan
eigendommen van kinderen ontstaan tijdens hun aanwezigheid in het centrum.
15. Fytac Fit is geopend op de door ons vastgestelde tijden. Fytac Fit is gesloten op officiële
zon- en feestdagen, Sinterklaasavond. Rond de jaarwisseling en de zomervakantie gelden er aangepaste openingstijden. Deze zullen minimaal 3 weken voor deze periodes kenbaar worden gemaakt. Silver kaarthouders hebben 2 maanden zomervakantie en 1 week tijdens kerst en oud en nieuw. Voor alle andere kaarthouders is er een mogelijkheid om maximaal één maand per jaar het abonnement stop te zetten i.v.m. vakantie.
16. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Fytac Fit behoudt zich het recht voor, bij
ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar
gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Ad* doorhalen wat van toepassing is.

1. U dient ten allen tijde uw pas mee te nemen wanneer u komt sporten. Zonder pasje heeft u geen toegang tot het Fytac Fitness. In geval van vermissing of beschadiging van uw pas dient u tegen betaling van € 7,50,- een nieuwe pas aan te schaffen bij de receptie.
2. Voor alle nieuwe leden geldt een eenmalige entree. De intaketest is hiervan een onderdeel. Wij meten uw bloeddruk, lenigheid, quetelet-index, conditie en romp spierkracht. Deze test duurt ongeveer 50 minuten en dient voor de eerste training plaats te vinden. Na deze test en het kennismakingsgesprek kunt u samen met uw trainer/ sportfysiotherapeut komen tot een persoonlijk trainingsschema.
3. Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
4. U bent verplicht zaalschoeisel te dragen in alle sportruimtes. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan.
5. Het is verplicht correcte kleding te dragen. Shirts zonder mouwen zijn niet toegestaan,
evenals gescheurde en onwelriekende kleding.
6. Wij raden u aan kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te
bergen. Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de trainingsruimte.
7. Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de zaal. Bidons en drinkflesjes kunt u kwijt op de daartoe aangegeven plaatsen. Het nuttigen van drankjes is alleen toegestaan rond het buffet van ons centrum. Dus niet in de trainingszaal en/of op de apparaten (resumé: het is niet toegestaan drankjes mee te nemen tussen de apparaten in de fitnessruimte. Bidons in de zaal mogen alleen gevuld zijn met water!
8. Fytac Fit investeert in hygiëne, wij verwachten dit ook van onze leden.
9. Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u
transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon voor de leden die na u komen.
10. Ieder lid heeft gastenprivileges. U heeft het recht om een gast mee te brengen mits dit 24 uur van tevoren wordt aangekondigd bij de receptie. De gast is verplicht een vragenlijst in te vullen en alle huisregels te eerbiedigen
11. Meldt zo spoedig mogelijk aan de trainer/sportfysiotherapeut gebreken of storingen aan apparaten en toestellen.
12. Indien u een advies, opmerking of klacht heeft kunt u gebruik maken van het formulier klachten, adviezen en opmerkingen. Deze kunt u vinden bij de ingang, of vraag het aan de administratie
13. Fytac beschikt over een vertrouwenspersoon. Deze is zowel intern als extern beschikbaar.
Wenst u in contact te komen met onze vertrouwenspersoon, kunt u contact op nemen met onze administratie.