Logopedie

Wat is Logopedie

Logopedie is de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

ss

In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. We delen er onze emoties mee en maken er onze behoeftes mee duidelijk.

s

Om te kunnen spreken en ons verstaanbaar te kunnen maken moeten wij ademen, gebruiken we onze stembanden, keel, neus, oren, kaken, tong en lippen. Ook hebben we onze mentale functies (ons brein) nodig om een verbale boodschap te kunnen begrijpen en informatie die we horen moeten we auditief kunnen verwerken.

ss

Communiceren is een complex proces waarin lichamelijke en mentale functies gecoördineerd en nauw moeten samenwerken.

ss

Als in deze samenwerking wat mis gaat ervaar je problemen in het communiceren. Het duidelijk maken van je behoeftes en emoties is opeens niet zo vanzelf sprekend meer.

ss

Als logopedist ben ik een deskundige op het gebied van communicatie en slikken. Ik houd mij bezig met preventie, voorlichting en behandeling van spraak, taal, adem en slikproblemen. Dit doe ik individueel of in samenwerking met andere disciplines.

ss

Logopedie kent verschillende behandelgebieden:

ss

 • Spraakproblematiek
 • Ademproblematiek
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Taalproblematiek
 • Stemproblematiek
 • Slikproblemen

Voor een logopediebehandeling in Meppel kunt u terecht op 1 van onze locaties van Fytac Meppel.

logopedie meppel

Hoe werkt Logopedie?

Aanmelding
je kunt je aanmelden bij de logopedist met of zonder verwijzing van de (huis)arts. Indien u zonder verwijzing komt, vindt er een zogenaamde. DTL- screening plaats. Dit is een vooronderzoek waarin de logopedist uw klacht en hulpvraag in kaart brengt en vaststelt of uw probleem behoort tot het vakgebied van de logopedie. Bij twijfel over de oorzaak van uw probleem kunt u het advies krijgen om contact op te nemen met uw huisarts voor een verwijzing.

ss

Diagnostisch Onderzoek
Na de intake vindt er een diagnostisch onderzoek plaats dat gericht is op de problematiek waar u zich mee heeft aangemeld. Dit wordt afgenomen om het probleem beter in kaart te brengen en gerichte behandeling te kunnen bieden.

s

De logopedist kan er voor kiezen om meerdere onderzoeken af te nemen. Dit doet zij om alle problematiek goed in kaart te krijgen en een zo specifiek en nauwkeurig mogelijke diagnose te stellen. Na het afnemen van het onderzoek schrijft de logopedist een onderzoeksverslag. Deze zal zij uitgebreid met u bespreken en er zal een kopie verstuurd worden naar de eventuele verwijzer.

s

Behandeling
De logopedist doet aan de hand van de uitslagen van de onderzoeken en uw hulpvraag een voorstel voor een behandelmethode. Samen bespreekt u deze methode en bepaalt u of dit bij u en uw situatie past. U stelt dus samen een persoonlijk behandelplan op, die bestaat uit meerdere sessies, met een duidelijk einddoel waarnaar u streeft.

ss

Elke behandelsessie stelt de logopedist subdoelen op om zo samen het opgestelde einddoel te behalen. Een behandelsessie zal ongeveer een half uur duren.

ss

Behandeling aan huis
Indien u slecht ter been bent of moeizaam naar de praktijk kan komen voor logopedische behandeling kan de logopedist aan huis komen. Hiervoor is echter altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Op de verwijzing moet duidelijk vermeld staan dat het om een aan huis behandeling gaat.

ss

Vergoeding Logopedie

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt logopedische behandeling volledig vergoed. Indien u ouder bent dan 18 jaar worden de kosten verrekend met uw eigen risico. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de DTL-screening (zonder verwijzing van arts) geheel. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarde, neem contact op met de verzekeraar of vraag dit na bij de logopediste.

Specialisaties binnen logopedie

De logopedist werkt binnen de praktijk als all-round logopediste wat betekent dat zij van alle mogelijk logopedische problematiek kennis heeft. Echter met uitzondering van gehoorstoornissen en pre-verbale logopedie.

ss

Specialisaties Logopedie Fytac:

ss

 • Afwijkende mondgewoonten
 • Open mondgedrag
 • Slappe-gespannen mondmotoriek
 • Kaak geklemde spraak
 • Bewegingsbeperking van de onderkaak
 • Kaakpijn
 • Afwijkende zuigproblemen als duimzuigen of vinger zuigen.
 • Slikproblemen
 • Slikproblemen bij volwassenen
 • Afwijkend slikken door verkeerde positionering van de tong
 • Kauwproblemen
 • Slikstoornissen bij Dementie
 • Slikstoornissen bij Parkinson
 • Slikstoornissen na een CVA
 • Stemproblemen
 • Organische stemproblemen
 • Functionele stemproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • COPD
 • Hyperventilatie
 • Astma
 • Chronisch hoesten
 • Taalontwikkelingsstoornissen

 

Daarnaast heb ik veel werkervaring met taalproblematiek. Denk hierbij aan

ss

 • Expressieve taalontwikkeling (uiten van taal)
 • Receptieve taalontwikkeling (taaldenken)
 • Taalinhoud (semantiek
 • Taalvorm (grammatica)
 • Pragmatiek (communicatieve vaardigheden)

Bent u enthousiast geworden en wilt u graag van uw klachten af? Maak dan snel een afspraak bij een van onze vestigingen in Meppel.

logopedie

Voor logopedie kunt u terecht bij:

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.