Psychomotorische therapie

Wat is psychomotorische therapie (PMT)?

Lichaamsbeleving en bewegingsgedrag staan bij psychomotorische therapie (PMT) centraal. De cliënt komt door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen letterlijk in beweging. De cliënt leert zo om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en daardoor beter te begrijpen. Door te oefenen komt hij/zij tot nieuw gedrag, nieuwe ervaringen en inzichten.

Het ervaren staat centraal bij PMT. Het gaat vooral om het doen, maar ook om het leren van de ervaringen die opgedaan worden tijdens het oefenen.
De cliënt leert van de oefeningen, door stil te staan bij en verband te leggen tussen gedachten, gevoel en gedrag. En door te kijken hoe het geleerde in het dagelijks leven toegepast kan worden.

Het doel van PMT is het verminderen, wegnemen of accepteren van psychische klachten, waardoor lichamelijke klachten afnemen of verdwijnen. Kortom: lekkerder in je vel komen te zitten!

Hoe werkt een psychomotorisch therapeut?

Bij het intakegesprek wordt er kennis gemaakt en de werkwijze van PMT uitgelegd. Daarnaast wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen een doel opgesteld. De psychomotorisch therapeut creëert bewegings- of lichaamsgerichte situaties, waarbij nieuwe inzichten kunnen ontstaan en geoefend kan worden met nieuw gedrag.

psychomotorische therapie fytac
psychomotorische therapie kinderen

Specifieke doelstellingen

* Reguleren van gedrag, aandacht en emoties

* Vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen

* Verbeteren van lichaamswaardering en lichaamsbeleving

* Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst

* Leren omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Indicaties voor PMT

PMT is bedoeld voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die kampen met psychische, lichamelijke of sociale klachten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan chronische pijn of vermoeidheid, depressieve gevoelens of angstklachten. Herkent u deze voorbeelden of heeft u soortgelijke klachten? Dan is PMT misschien iets voor u! PMT wordt individueel aangeboden, maar ook in groepsverband.

 

Vergoeding

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kan (een gedeelte van) de behandeling vergoed worden. Psychomotorische therapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Kwaliteit van de zorg vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn de psychomotorisch therapeuten van Fytac aangesloten bij de NVPMT (Nederlandse Vereniging Psychomotorische Therapie) en bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

 

U mag erop rekenen dat elke therapeut van Fytac zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend therapeut en/of het management van Fytac. Indien nodig kunt u meer informatie vinden over de WKKGZ.

 

Bekijk ook onze Reglementen en Privacy Policy

 

Mocht u vragen hebben, neem dan telefonisch contact met ons op via 038-3856999

 

Voor PMT is er geen sprake van een wachtlijst. Bij niet acute zorgvragen wordt de intake binnen twee werkweken ingepland.
Bij acute zorgvragen vanuit de gemeente hanteren wij de afgesproken norm.

psychomotorische therapie

Voor psychomotorische therapie kunt u terecht bij:

logo-nvpmt

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.