Sportspreekuur

Voor wie is het sportspreekuur?

Het spreekuur is bedoeld voor mensen voor wie het sporten belangrijk is en die lid zijn van een sportvereniging of recreatief zelfstandig sporten. Het gaat erom dat u door de blessure gehinderd wordt bij de uitoefening van zijn sport. In het dagelijkse leven functioneert u meestal prima, maar als u sport presteert u onder de maat door de blessure.

Wat houdt zo’n sportspreekuur in?

Mensen met een acute of chronische sportblessure worden tijdens dit sportspreekuur gescreend, waarna bepaald wordt wat voor deze persoon het meest optimale traject is om zo spoedig mogelijk tot herstel van deze blessure te komen.

In een screening wordt door middel van een vraaggesprek over aard en ontstaan van de blessure, een lichamelijk onderzoek en het uitvoeren van enkele lichamelijke (onderzoeks)testen een duidelijk beeld geschept over de precieze aandoening en haar ernst. Daarna wordt bepaald welk vervolgtraject het meest passend is bij u.

Bent u geblesseerd? Meld u dan aan voor ons sportspreekuur door hieronder uw vereniging te kiezen en het contactformulier in te vullen.
Aanmeldformulier

Hier kunt u zich aanmelden voor het beoordelen van de blessure op de maandagavond.

    Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

    Neem dan gerust contact op met een van onze Fytac locaties.